26.05.2012 Pavel Sklenář

V Česku žijí ještěři, jednou z čeledí ještěrů jsou  slepýšovití a druhou čeledí jsou ještěrkovití.

Moje ještěrky bydlí v pařezu u chaty a jsou tak zvědavé, že vlezou i do chaty. Nejsou hlučné a jsem s nimi kamarád.