21.10.2007 admin

Tak nám v Brně asi zruší prestižní brněnské Design centrum ČR. Je konec Design centra dobře nebo špatně?

Tak nám v Brně asi zruší prestižní brněnskou instituci! Brněnské Design centrum ČR bylo dosud velice aktivní při pořádání výstav ve své galerii v Brně i v pražské pobočce. Je konec Design centra dobře nebo špatně?

Centrum vzniklo na začátku 90. let jako organizační složka státu v Brně s působností pro celou republiku, dříve sídlilo na Jakubské, nyní sídlí na Radnické ulici. Činnost instituce je odborná služba veřejnosti v oblasti využívání designu ve výrobě, obchodu a službách, vypracovává návrhy začlenění designu do hospodářské politiky vlády, sleduje a propaguje rozvoj designu. Centrum bylo garantem státní podpory programu DESIGN určeného k pomoci zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podniků.  Vydává pěkný měsíčník Design trend. Design centrum má asi 20 pracovníků, roční rozpočet se pohybuje kolem 20 milionů.

Design centrum se podílelo na organizaci a odborné garanci výstav a soutěží. O mezinárodní prestiž instituce se zasloužil zejména jeho ředitel Karel Kobosil a také respektovaná teoretička designu v Česku, paní Lenka Žižková. Řediteli Design centra a mnoha odborníkům se chystaný krok ministerstva nelíbí. „Design centra nejsou pro design, ale pro podnikatele a výrobce, aby uplatňovali design jako nástroj konkurenceschopnosti. Nám se to daří,“ uvedl nedávno pro ČTK Kobosil.

Design centrum je však také typický příklad servisní organizace, která se nadbytečně objevuje v položkách státního rozpočtu. Stát se nemusí starat o všechno. Architektonický, interiérový, grafický a výrobkový design určitě nezkolabuje a profesionálové z Design centra nezůstanou nezaměstnaní. Z pohledu deficitu státního rozpočtu je zrušení Design centra ČR určitě dobrý krok.

Na druhé straně je ironické, že stát začíná šetřit a zbavovat se malých (mimopražských) státních částiček. Copak neexistují větší a zbytečnější státní zařízení? Nenašly se jiné přebytečné státní aparáty, jejichž zrušením by se ušetřilo daňovým poplatníkům podstatně víc. Ale jsou takové, sedí i na velkém balíku přerozdělovaných peněz, ale přece si nebudeme zmenšovat korupční prostor.