Jak vytvořit efektivní web

22.04.2009 Pavel Sklenář

Uspět mezi konkurencí na webu vyžaduje nejen volbu vhodného produktu, ale stejně tak i celou řadu správných rozhodnutí.

Začít budovat web bez jasné představy může vést v ideálním případě pouze k vytvoření jeho prezentační složky, kde skutečný prospěch zůstává stranou. Není žádným tajemstvím, že špatně navržený web bude navíc stát mnohem více peněz, právě z důvodu nutného přepracování. Prospěchem se v tomto směru rozumí nejen návratnost investice, ale především schopnost generovat zisk a tím realizovat obchodní záměr.

Začít budovat web bez jasné představy může vést v ideálním případě pouze k vytvoření jeho prezentační složky, kde skutečný prospěch zůstává stranou. Není žádným tajemstvím, že špatně navržený web bude navíc stát mnohem více peněz, právě z důvodu nutného přepracování.

Mezi zásadní kroky na cestě k úspěšnému webu patří především analýza potřeb, ujasnění cílů, kterých má být dosaženo a následná volba ideálního řešení.

Předpokládáme Váš vstup během celého procesu tvorby webu, abychom se navzájem ujistili, že naše práce splňuje Vaše očekávání a domněnky. K řešení přistupujeme individuálně a pragmaticky vývoj přizpůsobíme typu projektu a klienta. Každý projekt lze rozdělit do několika fází a milníků.

1. Kontakt a konzultace

Kontaktujte nás s krátkým popisem Vašeho projektu, Vašich cílů a případných otázek. Telefonicky nebo emailem budeme diskutovat o detailech projektu, rozpočtu a návrhu vhodných řešení. Pro potřeby analýzy Vás požádáme o upřesnění projektových parametrů.

Máte nějaké požadavky a o nich musíme hovořit a vymýšlet nejlepší možnosti. Povídat musíme i o rozpočtu, ceně a obšírnosti projektu.

2. Plán a analýza

Provedeme analýzu a zvolíme vhodnou strategii Vaší internetové prezentace. Obeznámíme se s Vaší dosavadní marketingovou politikou a přizpůsobíme strategii pro Vaše potenciální zákazníky a klientské skupiny. Používáte-li firemní grafiku či logotypy, přizpůsobíme web podle Vaší dosavadní formy prezentace. Pokračujeme v diskusi ve věci různých detailů. Plánování může být relativně krátké, máte-li již jasně definované požadavky.

3. Cenová nabídka

Nebylo by poctivé a nejsme schopni předložit cenovou nabídku bez předchozího zpracování analýzy a seznámení se s vašimi potřebami. Nabídku počáteční ceny lze dodatečně přizpůsobit při změně Vašich úvodních požadavků. Cenová kalkulace vychází z hodinové sazby a většinou nesouvisí s počtem stránek webu.

4. Vizuální návrh a struktura webu

Během této fáze začneme podle specifikací rozvíjet koncept vizuálního návrhu a základní strukturu celého webu. První návrhy vznikají na papíře, detailní členění obsahu a navigace pak navrhujeme pomocí prototypů v HTML. Můžeme předložit několik variant a po schválení finálního prototypu můžeme přejít k vytváření obsahu stránek.

5. Obsahový vývoj

Po dokončení primárních projekčních prací můžeme začít vkládat obsah Vašich webových stránek. Texty a obrázky nám buď poskytnete sami, nebo podle dohody zajistíme vytvoření obsahu. Pokud projekt zahrnuje SEO, provedeme optimalizaci obsahu podle vybraných klíčových slov.

6. Vývoj aplikací

Jestli váš projekt vyžaduje aplikace typu redakční systém, eshop či objednávkový systém, začleníme internetové aplikace spolu s tvorbou obsahu a v rámci navržené struktury webu. Během vývoje současně testujeme funkčnost a prověřujeme provázanost jednotlivých stránek. Při testování přivítáme i Vaši spolupráci. Ověřování může probíhat na Vaší cílové doméně nebo v prostoru našich stránek.

7. Konečné zhodnocení, spuštění webu a aktualizace

Seznámíme Vás s dokončeným produktem a provedeme finální úpravy. Zajistíme nebo doporučíme vhodný webhosting a instalujeme web na Váš server, předáme Vám k archivaci všechny soubory a obsahy databázových tabulek. Podle dohody budeme spolupracovat v rámci aktualizací jednorázově na Váš požadavek nebo můžeme průběžně zajišťovat provoz webu.