11.01.2008 admin

Předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová dostala další pokutu 9M. 

40M onehdy požadoval po Nejvyšším soudu brněnský finanční úřad kvůli chybám ve stavebních investicích v letech 2003 a 2004 (tzn. s betonovou loby nejednal nejlépe).

Brožová vyhrožovala, že podá správní žalobu proti rozhodnutí Ministerstva financí, prý je pokuta za administrativní selhání nesmyslná a takové pokuty Ministerstvo financí standardně odpouští. A prý v 98% obdobných případů Ministerstvo financí pokuty hříšníkům odpustilo. Význam pokuty je snad upozornění na nevhodné konání a jednání odporující zákonům a poučit provinilce, aby se v budoucnosti vyvarovali podobných chyb. O skutečnosti, že někdo udělal chybu a jakou se příliš nemluví, asi to není důležité. A teď další pokuta!

Paní Brožová měla raději podat žalobu na dřívější rozhodnutí stejného ministerstva, kdy předchozí ministr Sobotka rozhodl těsně před svým odchodem, že stát odpustí daň 12,5M z příjmu fyzických osob majetného hoteliéra Dvořáka. Toho Dvořáka, u kterého se Paroubkovi ženili a vdávali. Když stát je na někoho tak milý, proč by něco neodpustil Nejvyššímu soudu? A co kdyby stát taky něco prominul normálním poplatníkům. Zkusil někdo zaplatit daň po termínu, nezaplatit pokutu třeba 100 Kč? Poplatník-občan musí solit, výmluvy a zdůvodnění administrativní chyby nepomůže. Co však zkusit nezaplatit a použít argumentaci paní Brožové, že 98% pokut se odpouští a Sobotka taky Dvořákovi odpustil daň.